• Gratis levering fra 1387 kr.
  • Frakt innen
  • Testfasen 60 dager

Angrerettskjema og utmeldingsskjema

Angrerett

Angrerett

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen hundre dager uten å oppgi noen grunn.

Avbestillingsperioden er 100 dager fra den dagen du eller en tredjepart som er navngitt av deg, som ikke er transportør, tok varene i besittelse.

For å utøve din angrerett, må du gi oss (Bellfor - et merke av Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, Tyskland, kontakt@bellfor.info, telefon: 02255 9573998) en klar uttalelse (f.eks. En brev sendt per post, faks eller e-post) som informerer oss om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte skjemaet, men dette er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende inn utmeldingsskjemaet eller en annen klar uttalelse på vår hjemmeside. Hvis du benytter deg av dette alternativet, vil vi sende deg en bekreftelse på mottak av en slik tilbakekallelse umiddelbart (f.eks. Via e-post).

For å oppfylle avbestillingsfristen er det tilstrekkelig at du sender din kommunikasjon angående din utøvelse av angreretten før avbestillingsperioden utløper.

Konsekvenser av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten, har vi foretatt alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av det faktum at du valgte en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr) skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen 14 dager fra den dagen vi mottok melding om kansellering av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi de samme betalingsmidlene som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli pålagt noe gebyr for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake, eller til du har gitt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som er først.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest 100 dager fra datoen da du informerer oss om kansellering av denne kontrakten. Fristen overholdes hvis du sender varene før fristen på 100 dager. Du bærer de umiddelbare kostnadene ved retur av varene, som normalt kan returneres med posten. Vi bærer kostnadene ved retur av varene, som på grunn av deres art normalt ikke kan returneres per post. Du må kun betale for tap av verdi på varene hvis dette tapet skyldes håndtering som ikke er nødvendig for å sjekke varens art, egenskaper og funksjonalitet.


Utmeldingsskjema

(Hvis du vil si opp kontrakten, vennligst fyll ut skjemaet og send det tilbake.)

- The Zoo Expert - Et merke fra Marsapet GmbH, Gewerbepark Ordendorf 22, 53913 Swisttal, kontakt@bellfor.info, Tyskland

- Jeg/vi (*) kansellerer herved kontrakten som er inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

- Bestilt på (*) / mottatt på (*)

- Navn på forbruker (er)

- Forbrukerens (e) adresse

- Underskrift av forbruker (e) (kun for varsel på papir)

- Dato

(*) Slett det som ikke brukes.

Trustmark