• Gratis levering fra 1387 kr.
  • Frakt innen
  • Testfasen 60 dager

Vilkår for bruk

Vilkår

1.Scope

Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle bestillinger via vår nettbutikk. Vår nettbutikk retter seg utelukkende mot forbrukere En forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som ikke kan tilskrives deres kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet. Entreprenør er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som ved inngåelse av en juridisk transaksjon handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

2. Kontraktspartner, kontraktsinngåelse, korrigeringsmuligheter

Kjøpskontrakten er inngått med Marsapet GmbH.

Ved å plassere produktene i nettbutikken gir vi et bindende tilbud om å inngå en kontrakt for disse varene. Du kan i utgangspunktet legge produktene våre i handlekurven uten forpliktelser og korrigere oppføringene dine når som helst før du sender din bindende bestilling ved å bruke korrigeringshjelpemidlene som er gitt og forklart i bestillingsprosessen. Kontrakten inngås når du godtar tilbudet for varene i handlekurven ved å klikke på bestillingsknappen. Umiddelbart etter at du har sendt bestillingen, vil du motta en ny bekreftelses-e-post.

Tredje kontraktsspråk, kontraktstekstlagring

Språket/språkene som er tilgjengelige for inngåelse av kontrakten: tysk, engelsk, fransk, nederlandsk, spansk, italiensk

Vi lagrer kontraktsteksten og sender deg bestillingsdataene og våre vilkår og betingelser i tekstform. Du kan se kontraktsteksten i vår kundepålogging.

4. Leveringsvilkår

I tillegg til de oppgitte produktprisene kan fraktkostnader påløpe. Du kan finne ut mer detaljerte bestemmelser om eventuelle fraktkostnader som kan påløpe under tilbudene.

Du har vanligvis muligheten til å hente hos Marsapet GmbH, Gewerbepark Odendorf 22, 53913 Swisttal, Tyskland i løpet av følgende åpningstider: Man.-fre. mellom 8.00 og 14.00

5.Betaling

Følgende betalingsmåter er generelt tilgjengelige i butikken vår:

Forskuddsbetaling Hvis du velger betalingsmåte på forhånd, vil vi gi deg bankopplysningene våre i en egen e-post og levere varene etter mottak av betaling.

PayPal, PayPal Express For å betale fakturabeløpet via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), må du være registrert hos PayPal, identifisere deg med tilgangsdataene dine og bekrefte betalingsordren.

Betalingstransaksjonen utføres av PayPal umiddelbart etter bestillingen. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen.

PayPal kan tilby registrerte PayPal-kunder valgt i henhold til deres egne kriterier ytterligere betalingsmetoder på kundekontoen. Vi har imidlertid ingen innflytelse på tilbudet av disse modalitetene; andre individuelt tilbudte betalingsmåter er knyttet til ditt juridiske forhold til PayPal. Se PayPal-kontoen din for mer informasjon.

PayPal I samarbeid med betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") tilbyr vi deg følgende betalingsalternativer som PayPal-tjenester. Med mindre annet er regulert nedenfor, krever ikke betaling via PayPal registrering hos PayPal. Du vil motta ytterligere informasjon om det respektive betalingsalternativet og i bestillingsprosessen.

PayPal For å kunne betale fakturabeløpet med PayPals betalingsalternativ, må du være registrert hos PayPal, identifisere deg med tilgangsdataene dine og bekrefte betalingsordren.

Betalingstransaksjonen utføres av PayPal umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn.

PayPal kan tilby registrerte PayPal-kunder valgt i henhold til deres egne kriterier ytterligere betalingsmetoder på kundekontoen. Vi har imidlertid ingen innflytelse på tilbudet av disse modalitetene; andre individuelt tilbudte betalingsmåter er knyttet til ditt juridiske forhold til PayPal. Se PayPal-kontoen din for mer informasjon.

Direkte belastning via PayPal Betaling med direkte belastning via PayPal krever adresse og kredittsjekk og sendes direkte til PayPal. Ved å bekrefte betalingsordren gir du PayPal en fullmakt for direkte belastning. PayPal vil informere deg om datoen for kontodebiteringen (såkalt forhåndsvarsling). Kontoen debiteres før varene sendes.

Kjøp på konto via PayPal Kjøpet på konto via PayPal krever adresse og kredittsjekk og sendes direkte til PayPal.

Apple Pay For å betale fakturabeløpet via betalingstjenesteleverandøren Apple Inc., One ApplePark Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), må du bruke "Safari"-nettleseren, være registrert hos Apple, ha aktivert Apple Pay-funksjonen, identifisere deg med tilgangsdataene dine og bekrefte betalingsordren. Betalingstransaksjonen utføres umiddelbart etter bestillingen. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen.

Amazon Pay For å betale fakturabeløpet via betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), må du være registrert hos Amazon, identifisere deg med tilgangsdataene dine og bekrefte betalingsordren. Betalingstransaksjonen utføres innen én bankvirkedag etter bestilling. En bankvirkedag er hver virkedag med unntak av lørdager, nasjonale helligdager og 24. og 31. desember hvert år. Du vil motta ytterligere informasjon under bestillingsprosessen.

Klarna I samarbeid med betalingstjenesteleverandøren Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige ("Klarna") tilbyr vi deg følgende betalingsalternativer. Betaling via Klarna er kun tilgjengelig for forbrukere. Med mindre annet er regulert nedenfor, krever betaling via Klarna en vellykket adresse og kredittsjekk og gjøres direkte til Klarna. Du vil motta ytterligere informasjon om det respektive betalingsalternativet og i bestillingsprosessen.

Kjøp på konto via Klarna. Fakturabeløpet forfaller 30 dager etter utsendelse av varene og mottak av faktura.

Klarna kredittkort Skriv inn kredittkortopplysningene dine i bestillingsprosessen. Kortet ditt vil bli belastet av Klarna umiddelbart etter bestillingen. Det er ingen adresse eller kredittsjekk.

Klarna direkte debitering Du gir Klarna et SEPA-fullmakt. Klarna vil informere deg om datoen for kontobelastningen (såkalt forhåndsmelding). Kontoen vil bli belastet etter at varene er sendt.

Kontant ved henting Du betaler fakturabeløpet kontant ved henting.

6. Eiendomsforbehold

Varene forblir vår eiendom inntil full betaling.

7. Skade under transport

Hvis varer leveres med åpenbare transportskader, ber vi deg rapportere slike mangler til leverandøren så snart som mulig og kontakte oss umiddelbart. Utelatelse av en klage eller kontakt har ingen konsekvenser for dine juridiske krav og håndhevelsen av dem, spesielt dine garantirettigheter. De hjelper oss imidlertid til å kunne gjøre egne krav gjeldende mot transportøren eller transportforsikringen.

8. Garanti og garantier

8.1 Rett til ansvar for mangler

Den lovfestede retten til ansvar for mangler gjelder.

8.2Garantier og kundeservice

Informasjon om eventuelle tilleggsgarantier som kan gjelde og deres eksakte betingelser finnes sammen med produktet og på spesielle informasjonssider i nettbutikken.

Kundeservice: Du kan nå vår kundeservice for spørsmål, klager og klager på hverdager fra 08:00 til 16:00 på telefonnummer +49 2255 9573998 eller via e-post på support@marsapet.de

9. Ansvar

For krav basert på skade forårsaket av oss, våre juridiske representanter eller stedfortredende agenter, er vi alltid ansvarlige uten begrensning i tilfelle skade på liv, lem eller helse, i tilfelle av forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på plikten, i tilfellet med løfter om garanti, hvis avtalt, eller så langt anvendelsesområdet for produktansvarsloven er åpent. Ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, hvis oppfyllelse er avgjørende for riktig gjennomføring av kontrakten og overholdelsen av kontraktspartneren regelmessig kan stole på (kardinalforpliktelser) på grunn av lett uaktsomhet fra vår side, våre juridiske representanter eller stedfortredende agenter, er ansvaret begrenset til det beløpet som var forutsigbart på det tidspunktet kontrakten ble inngått Skadebegrenset, hvis inntreffer typisk må forventes. Videre er erstatningskrav utelukket.

10. Tvisteløsning

Europakommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning (OS), som du finner her.

Vi er verken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.

GTC opprettet med Trusted Shops juridiske tekster

Trustmark